Projekty

Genetické hodnotenie parkúrového skákania a diverzity koní s využitím genomických informácií plemien národného významu na Slovensku.

Garant: prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.

Základní informace      Výsledky   
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Využitie molekulárnych markerov pri genetickom hodnotení a analýze stavu diverzity populácií je najvýznamnejšou témou v súčasnosti. Aplikácia markerových informácií v kombinácii s genomickou selekciou je odporúčaná taktiež v chove koní. Budú použité genetické technológie, ktoré umožňujú genotypovanie rôzneho počtu a typov genetických markerov od mikrosatelitov až po SNP. Tradičné plemenné hodnoty budú kombinované s genomickými informáciami na príklade parkúrových skákania. Ako základné miery výkonnosti budú použité: zisk konvertovaných trestných bodov, zisk trestných bodov a poradie v pretekoch. Analýza stavu diverzity na úrovni genómu sa v prípade plemien s národným významom bude zameraná na zhodnotenie genetickej erózie a možnej admixie s inými plemenami.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
Identifikace projektu:
1/0742/17
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2017
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2019
Počet pracovníků projektu:
10
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
15