Projekty

Genomika, transkriptomika, digestomika a model senzitizácie myší k alergénnym lipid transforovým proteínom.

Garant: doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.

Základné informácie
   
   
Výsledky
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca (MVTS) ()
Pracovisko:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ), Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
Identifikácia projektu:
DS-2016-0051
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:
4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0
Počet výsledkov projektu:
2