Projekty

Genomika, transkriptomika, digestomika a model senzitizácie myší k alergénnym lipid transforovým proteínom.

Garant: doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Výsledky      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Medzinárodná vedecko-technická spolupráca ()
Pracovisko:Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ), Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0
Počet výsledkov projektu:2