Projects

Inovácia foriem a metód vyučovacieho procesu vytvorením e-learningového vzdelávacieho modulu a elektronického testovacieho systému vo výučbe účtovníctva

Supervisor: Ing. Iveta Košovská, PhD.

Basic information   Workers      

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Kind of project:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Department:Department of Accountancy (FEM)
Project identification:029SPU-4/2017
Project status:Rejected
Project start date :01. 01. 2017
Project close date:31. 12. 2019
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:0