Projects

The effect of various types of bakery products with gluten and gluten-free on the selected parameters of the nutritional and health status of the probands

Supervisor: Ing. Martina Gažarová, PhD.

Basic information   Workers   Time schedule   

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Cieľom projektu je uskutočnenie klinickej štúdie zameranej na vplyv pravidelnej konzumácie rôznych druhov pekárskych výrobkov s obsahom a bez obsahu lepku na vybrané antropometrické, biochemické a hematologické parametre, minerálny status a nutričný stav probandov. Projekt sa zameriava aj na sledovanie zmien telesného zloženia probandov po intervencii. Čiastkovým cieľom je realizácia epidemiologickej štúdie výskytu celiakie u detí a dospelej populácie, monitorovanie prevalencie bezgluténovej stravy u zdravej populácie a analýza ich stravovacích zvyklostí, ako aj dopadov takejto stravy u inak zdravej populácie a monitorovanie príčin zodpovedných za zavádzanie bezgluténovej stravy.
Kind of project:
SUA Grant Agency ()
Department:Department of Human Nutrition (FAaFR)
Project status:Rejected
Project start date :
15. 09. 2016
Project close date:15. 09. 2016
Number of workers in the project:
2
Number of official workers in the project:
2

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
garant
zástupca