Projekty

Vplyv rôznych druhov pekárenských výrobkov s obsahom a bez obsahu lepku na vybrané parametre nutričného a zdravotného stavu probandov

Garant: Ing. Martina Gažarová, PhD.

Základní informace
   
   Harmonogram
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cieľom projektu je uskutočnenie klinickej štúdie zameranej na vplyv pravidelnej konzumácie rôznych druhov pekárskych výrobkov s obsahom a bez obsahu lepku na vybrané antropometrické, biochemické a hematologické parametre, minerálny status a nutričný stav probandov. Projekt sa zameriava aj na sledovanie zmien telesného zloženia probandov po intervencii. Čiastkovým cieľom je realizácia epidemiologickej štúdie výskytu celiakie u detí a dospelej populácie, monitorovanie prevalencie bezgluténovej stravy u zdravej populácie a analýza ich stravovacích zvyklostí, ako aj dopadov takejto stravy u inak zdravej populácie a monitorovanie príčin zodpovedných za zavádzanie bezgluténovej stravy.
Druh projektu:
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre) ()
Pracoviště:
Katedra výživy ľudí (FAPZ)
Stav projektu:
Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
15. 09. 2016
Datum ukončení projektu:
15. 09. 2016
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Martina Gažarová, PhD.garant
zástupca