Projekty

Vedľajšie produkty pri spracovaní hrozna ako zdroj bioaktívnych látok vo výžive zvierat

Garant: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.

Základní informace
   
Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Svetová produkcia hrozna sa pohybuje na úrovni 60 miliónov ton ročne. Pri jeho spracovaní sa vytvára približne 9 miliónov ton vedľajších produktov. Tieto vedľajšie produkty, podľa viacerých prác publikovaných v zahraničí, majú nezanedbateľný obsah živín a špecifických zlúčenín, ktoré by mohli mať potenciál nutričného zhodnotenia vo výžive hospodárskych zvierat. Z hľadiska možného nutričného zhodnotenia vedľajších produktov vo výžive zvierat bude realizovaný kompletný analytický rozbor a in vitro inkubácie s cieľom stanovenia stráviteľnosti sušiny a organickej hmoty. Sledované vedľajšie produkty budú analyzované na obsah tanínov, celkových polyfenolov a flavonoidov. V analyzovaných vzorkách bude sledovaná aj antioxidačná kapacita.
Druh projektu:
Všeobecné výzvy ()
Pracoviště:
Katedra výživy zvierat (FAPZ), Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikace projektu:
APVV-16-0170
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:01. 07. 2017
Datum ukončení projektu:
30. 06. 2021
Počet pracovníků projektu:11
Počet oficiálních pracovníků projektu:0