Projekty

Vedľajšie produkty pri spracovaní hrozna ako zdroj bioaktívnych látok vo výžive zvierat

Garant: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.

Základné informácie   Pracovníci
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Svetová produkcia hrozna sa pohybuje na úrovni 60 miliónov ton ročne. Pri jeho spracovaní sa vytvára približne 9 miliónov ton vedľajších produktov. Tieto vedľajšie produkty, podľa viacerých prác publikovaných v zahraničí, majú nezanedbateľný obsah živín a špecifických zlúčenín, ktoré by mohli mať potenciál nutričného zhodnotenia vo výžive hospodárskych zvierat. Z hľadiska možného nutričného zhodnotenia vedľajších produktov vo výžive zvierat bude realizovaný kompletný analytický rozbor a in vitro inkubácie s cieľom stanovenia stráviteľnosti sušiny a organickej hmoty. Sledované vedľajšie produkty budú analyzované na obsah tanínov, celkových polyfenolov a flavonoidov. V analyzovaných vzorkách bude sledovaná aj antioxidačná kapacita.
Druh projektu:Všeobecné výzvy ()
Pracovisko:
Katedra výživy zvierat (FAPZ), Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikácia projektu:APVV-16-0170
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:
01. 07. 2017
Dátum ukončenia projektu:
30. 06. 2021
Počet pracovníkov projektu:
11
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0