Projekty

Mobilising Institutional Learning for Better Exploitation of Research and Innovation for the Circular Economy

Garant: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.

Základné informácie
   Pracovníci   Financovanie
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
MOVECO responds to circula economy challenge and sets its objective to improve the framework conditions and policy instruments for eco innovation and the transition to a Circular Economy, fostering smart and sustainable growth and reducing disparities among the regions in the Danube Region (DR). MOVECO results include a strong transnational partnership competent to implement the Circular Economy & meet its targets. Based on a research on inefficiencies in innovation in current Extended Producer Responsibility schemes and related R&D services, we will develop a transnational strategy for the transistion to the Circular Economy (identification of possible materials streams for the DR) and roadmaps for their implementation in the different innovation regions.
Druh projektu:
Interreg Danube Transnational Programme ()
Pracovisko:Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Identifikácia projektu:
DTP1-349-1.1
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:
31. 07. 2019
Počet pracovníkov projektu:
10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
8

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.
projektový manažér
finančný manažér
expert
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
expert
expert
expert
doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.expert
doc. Ing. Martin Olejár, PhD.
expert