Projekty

Hodnotenie zdravotného stavu ekosystému

Garant: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
OP Výskum a inovácie ()
Pracovisko:
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Identifikácia projektu:
313011B682
Stav projektu:
Riešený
Dátum začatia projektu:
01. 08. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 07. 2022
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0