Projekty

Hodnotenie zdravotného stavu ekosystému

Garant: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:OP Výskum a inovácie ()
Pracovisko:Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Identifikácia projektu:313011B682
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 08. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 07. 2022
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0