Projekty

Engineering as Communication Language in Europe

Garant: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Engineering as Communication Language in Europe".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.KEAaI TF+421 37 641 4765MF-B_2_Va321

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ