Projekty

Optimalizácia procesu pozemkových úprav

Garant: doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Granty nadácií ()
Pracovisko:Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Identifikácia projektu:51501856
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:12. 10. 2015
Dátum ukončenia projektu:12. 08. 2016
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.garant
Kateřina Juskováriešiteľ