Projekty

Aplikácia genetického testovania pri identifikácií športového talentu

Garant: Ing. Ľubomír Belej, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Genetika ovplyvňuje ľudí v mnohých smeroch vrátane nášho potenciálu vyniknúť v športe. Genetika má veľký vplyv na svalovú hmotu, zloženie svalových vlákien, anaeróbny prah, kapacitu pľúc a vytrvalosť. Genetika má však menší vplyv na charakteristiky akými sú rovnováha, agilita, reakčný čas a presnosť. Mnohé z týchto schopností môžu byť výrazne zlepšené riadnym tréningom. Tréning, strava a mnohé iné faktory hrajú kľúčovú rolu v rozvíjaní športového potenciálu, ale môžu takisto aj limitovať náš výkon. Priaznivý genetický profil v kombinácií s optimálnym tréningovým prostredím je dôležitý pre elitný športový výkon. Výber talentov a identifikácia nádejných športovcov v mladom veku umožňuje ich skorú adaptáciu na špecializovaný tréning.
Druh projektu:Všeobecné výzvy ()
Pracovisko:Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
Identifikácia projektu:APVV-16-0161
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 07. 2017
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2021
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0