Projekty

Vplyv senzorických, kognitívnych, afektívnych a externých faktorov prostredia v preferencii potravín.

Garant: doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.

Základné informácie
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
Všeobecné výzvy ()
Pracovisko:
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
Identifikácia projektu:APVV-16-0187
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
01. 07. 2017
Dátum ukončenia projektu:
30. 06. 2021
Počet pracovníkov projektu:
13
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0