Projekty

Zelené Podzoborie

Garant: Ing. Attila Tóth, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:"Zelené Podzoborie" je názvom a zároveň aj strategickým cieľom projektu. Cieľom je akcelerácia zeleného a udržateľného hospodárskeho rozvoja mikroregiónu Podzoborie. Kľúčovým nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa je implementácia konceptu zelenej infraštruktúry. Ing. Attila Tóth, PhD., koordinátor projektu pre výskum a vývoj
Druh projektu:Granty nadácií ()
Pracovisko:Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Identifikácia projektu:BETHLEN GÁBOR ALAP ZZ 086010
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:26. 12. 2016
Dátum ukončenia projektu:25. 12. 2021
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0