Projekty

Genetické hodnotenie rizika kompozície živín

Garant: doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
Všeobecné výzvy ()
Pracovisko:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
Identifikácia projektu:
APVV-16-0169
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
01. 07. 2017
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2022
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0