Projekty

Genetické hodnotenie rizika kompozície živín

Garant: doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Všeobecné výzvy ()
Pracovisko:Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
Identifikácia projektu:APVV-16-0169
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 07. 2017
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2022
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0