Projekty

Aspekty cytoprotektivity a cytotoxicity bioaktívnych látok v rôznych podmienkach

Garant: prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.

Základní informace      
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Predkladaný projekt sa zaoberá analýzou vybraných rizikových faktorov životného prostredia (xenobiotík), bioaktívnych, bioprotektívnych látok, ich vzájomných korelácií a vplyvom na zdravotný stav zvierat a následne aj človeka ako posledného článku potravového reťazca. Rizikové, bioaktívne, bioprotektívne substancie môžu byť významné v prevencii rôznych ochorení indukovaných exogénnymi a endogénnymi faktormi. Experimenty slúžia na objasnenie účinku vybraných látok na funkčné ukazovatele organizmu pri experimentálnom zaťažení. Analýza vplyvu prírodných látok na antioxidačný status, štrukturálne a funkčné vlastnosti pohlavných buniek, regulácia bunkového cyklu slúži ako citlivý barometer účinku na kvalitu reprodukcie a celkový zdravotný stav.
Druh projektu:Všeobecné výzvy ()
Pracoviště:Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikace projektu:APVV-16-0289
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 07. 2017
Datum ukončení projektu:31. 12. 2021
Počet pracovníků projektu:25
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0