Projekty

Aspekty cytoprotektivity a cytotoxicity bioaktívnych látok v rôznych podmienkach

Garant: prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.

Základné informácie   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Predkladaný projekt sa zaoberá analýzou vybraných rizikových faktorov životného prostredia (xenobiotík), bioaktívnych, bioprotektívnych látok, ich vzájomných korelácií a vplyvom na zdravotný stav zvierat a následne aj človeka ako posledného článku potravového reťazca. Rizikové, bioaktívne, bioprotektívne substancie môžu byť významné v prevencii rôznych ochorení indukovaných exogénnymi a endogénnymi faktormi. Experimenty slúžia na objasnenie účinku vybraných látok na funkčné ukazovatele organizmu pri experimentálnom zaťažení. Analýza vplyvu prírodných látok na antioxidačný status, štrukturálne a funkčné vlastnosti pohlavných buniek, regulácia bunkového cyklu slúži ako citlivý barometer účinku na kvalitu reprodukcie a celkový zdravotný stav.
Druh projektu:
Všeobecné výzvy ()
Pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikácia projektu:
APVV-16-0289
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:
01. 07. 2017
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2021
Počet pracovníkov projektu:
25
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0