Projekty

Kvalitatívne faktory vplývajúce na výrobu a spotrebu mlieka a syrov.

Garant: prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Hlavným cieľom predkladaného projektu je skúmanie socio-ekonomických a kvalitatívnch faktorov vplývajúcich na výrobu a spotrebu mlieka a syrov. Naplnenie hlavného cieľa si pritom vyžiada splnenie celkovo desiatich čiastkových cieľov. Výber metodiky projektu bude vychádzať tak z cieľov projektu, ako i laboratórneho vybavenia riešiteľského pracoviska. Navrhovaný projekt má prínos predovšetkým pre odberateľov výskumu, mliekarenský priemysel, farmárov, veterinárov, obchodné reťazce, ale možno hovoriť i o jeho celospoločenskom význame.
Druh projektu:Všeobecné výzvy ()
Pracovisko:Katedra marketingu a obchodu (FEM), Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP), Katedra mikrobiológie (FBP), Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
Identifikácia projektu:APVV-16-0244
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:33
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:5

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Michaela Šugrová, PhD.Riešiteľ
doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.Riešiteľ
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.Zodpovedný riešiteľ
Ing. Jakub Berčík, PhD.Riešiteľ
Ing. Johana Paluchová, PhD.Riešiteľ