Projekty

Potravinová bezpečnosť, chudoba a ohrozené skupiny obyvateľstva: úloha politík

Garant: prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.

   Pracovníci
   
   

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Potravinová bezpečnosť, chudoba a ohrozené skupiny obyvateľstva: úloha politík".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
KHP FEM+421 37 641 5892
AS_0_02
KHP FEM, FEM C-DPS ext [sem 4, roč 2]+421 37 641 5891
AS_0_04
doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
KMan FEM, R R
+421 37 641 5558
AS_2_208
KHP FEM+421 37 641 5898
AS_0_04
KHP FEM, ext FEŠRR
+421 37 641 5893
AS_0_01
KHP FEM+421 37 641 5894
AS_0_05
doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
KMan FEM, FEM
+421 37 641 4168
AS_2_208
doc. Ing. Marián Tóth, PhD.KF FEM+421 37 641 4164
AS_2_233

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ