Projekty

Potravinová bezpečnosť, chudoba a ohrozené skupiny obyvateľstva: úloha politík

Garant: prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Všeobecné výzvy ()
Pracovisko:Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2017
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2020
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0