Projekty

Riadenie zrecích procesov a možnosti eliminácie kontaminácie mäsa prežúvavcov použitím rastlinných silíc v procese jeho spracovania vo vzťahu ku konečnej kvalite pre spotrebiteľa

Garant: Ing. Lukáš Hleba, PhD.

Základní informace
   Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cieľom projektu je výskum zrenia hovädzieho a jahňacieho mäsa v podmienkach Slovenska. Mäso vo všetkých fázach spracovania je od okamihu usmrtenia zvieraťa až do okamihu spotreby vystavené kontaminácii. Identifikácia zdrojov kontaminácie, cesty prenosu a možnosti ich eliminácie sú podmienkou zabezpečenia zdravotnej nezávadnosti a konzumentskej kvality mäsa. Za týmto účelom budú testované možnosti využitia rastlinných silíc na znižovanie rozvoja mikrobiálnych kontaminantov a predlžovanie životnosti čerstvého, vyzretého i spracovaného mäsa. Chovatelia sa chcú orientovať priamo na spotrebiteľa, ktorý očakáva kvalitu a bezpečnú potravinu s deklaráciou pôvodu, pričom tiež vyžaduje, že vlastnosti produktov budú testované nezávislými výskumnými inštitúciami.
Druh projektu:Všeobecné výzvy ()
Pracoviště:
Katedra mikrobiológie (FBP)
Stav projektu:Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
14. 11. 2016
Datum ukončení projektu:
30. 06. 2021
Počet pracovníků projektu:4
Počet oficiálních pracovníků projektu:0