Projekty

Riadenie zrecích procesov a možnosti eliminácie kontaminácie mäsa prežúvavcov použitím rastlinných silíc v procese jeho spracovania vo vzťahu ku konečnej kvalite pre spotrebiteľa

Garant: Ing. Lukáš Hleba, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je výskum zrenia hovädzieho a jahňacieho mäsa v podmienkach Slovenska. Mäso vo všetkých fázach spracovania je od okamihu usmrtenia zvieraťa až do okamihu spotreby vystavené kontaminácii. Identifikácia zdrojov kontaminácie, cesty prenosu a možnosti ich eliminácie sú podmienkou zabezpečenia zdravotnej nezávadnosti a konzumentskej kvality mäsa. Za týmto účelom budú testované možnosti využitia rastlinných silíc na znižovanie rozvoja mikrobiálnych kontaminantov a predlžovanie životnosti čerstvého, vyzretého i spracovaného mäsa. Chovatelia sa chcú orientovať priamo na spotrebiteľa, ktorý očakáva kvalitu a bezpečnú potravinu s deklaráciou pôvodu, pričom tiež vyžaduje, že vlastnosti produktov budú testované nezávislými výskumnými inštitúciami.
Druh projektu:Všeobecné výzvy ()
Pracovisko:Katedra mikrobiológie (FBP)
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:14. 11. 2016
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2021
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0