Projekty

Algoritmy autonómnych mobilných robotov v kolíznych situáciách

Garant: Ing. Ladislav Tóth, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Algoritmy autonómnych mobilných robotov v kolíznych situáciách".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Ing. Ladislav Tóth, PhD.KEAaI TF+421 37 641 4763MF-B_2_Va317
doc. Ing. Martin Olejár, PhD.KEAaI TF+421 37 641 4766MF-B_2_Va318
Ing. Jozef Chrastina, PhD.TF D-DSD [ukončené]+421 37 641 4300MF-B_1_Ma214
Ing. Miroslav Macák, PhD.KSaVB TF+421 37 641 4798AC_0_8
Bc. Juraj RácIKCV DTF TF, TF I-RSI komb [sem 4, roč 2]+421 37 641 5780VI123

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ