Projekty

Algoritmy autonómnych mobilných robotov v kolíznych situáciách

Garant: Ing. Ladislav Tóth, PhD.

Základní informace
   
Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Podstatou vedeckého projektu je návrh takých obraz spracovávajúcich metód, algoritmov a ich parametrov, ktoré budú schopné spoľahlivo navádzať vyhotovený prototyp mobilného robota v riadku obsahujúce rastliny. Dôraz bude kladený na vytvorenie filtračných algoritmov a na ich parametrov, algoritmov na ohraničenie spojených regiónov význačných objektov na obraze, algoritmu vytvárajúci hranice riadku a na vytvorenie funkčného prototypu mobilného robota do ktorého budú implementované spomenuté algoritmy. Zovšeobecneným riadiacich algoritmov bude možné aplikovať riadiaci systém v rôznych oblastiach, kde je potrebné sa pohybovať medzi riadkami, či už v interiéri alebo v exteriéri.
Druh projektu:
Všeobecné výzvy ()
Pracoviště:Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Identifikace projektu:
10-GA SPU-16
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:21. 09. 2016
Datum ukončení projektu:
21. 09. 2017
Počet pracovníků projektu:
5
Počet oficiálních pracovníků projektu:0