Projects

Algorithms of autonomous mobile robots in collision situations.

Supervisor: Ing. Ladislav Tóth, PhD.

Basic information
   
Workers
   
   

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Podstatou vedeckého projektu je návrh takých obraz spracovávajúcich metód, algoritmov a ich parametrov, ktoré budú schopné spoľahlivo navádzať vyhotovený prototyp mobilného robota v riadku obsahujúce rastliny. Dôraz bude kladený na vytvorenie filtračných algoritmov a na ich parametrov, algoritmov na ohraničenie spojených regiónov význačných objektov na obraze, algoritmu vytvárajúci hranice riadku a na vytvorenie funkčného prototypu mobilného robota do ktorého budú implementované spomenuté algoritmy. Zovšeobecneným riadiacich algoritmov bude možné aplikovať riadiaci systém v rôznych oblastiach, kde je potrebné sa pohybovať medzi riadkami, či už v interiéri alebo v exteriéri.
Kind of project:General calls ()
Department:
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
Project identification:
10-GA SPU-16
Project status:
Completed
Project start date :
21. 09. 2016
Project close date:
21. 09. 2017
Number of workers in the project:
5
Number of official workers in the project:
0