Projekty

Medzinárodné inžinierske štúdium v rozvoji vidieka

Garant: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov ()
Pracovisko:Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Identifikácia projektu:159611-EPP-1-2015-1-BE-EPPKA1-EPQR
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:21. 09. 2015
Dátum ukončenia projektu:20. 09. 2019
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0