Projects

Support of the implementation of global citizenship education within the system of global education at the FEM SUA in Nitra

Supervisor: PhDr. Anna Mravcová, PhD.

Basic information   
   
   

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Úlohou globálneho občianstva a výchovy k nemu je ukázať občianstvo z novej perspektívy a dať ľuďom informácie, vedomosti a zručnosti potrebné pre život v dnešnom svete. Predstavuje globálne problémy a výzvy, pomáha ľuďom pochopiť, že sú súčasťou globálnej spoločnosti a tiež prijať svoju úlohu v nej. Cieľom tohto projektu bude identifikovať dôležité miesto a význam fenoménu globálneho občianstva v systéme globálneho vzdelávania a podporiť jeho vývoj a intenzívnejšiu implementáciu do edukačného systému v rámci globálneho vzdelávania na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (FEM SPU) v Nitre, ako aj pokúsiť sa definovať budúci možný vývoj v tejto problematike smerom ku skvalitneniu vzdelávania zodpovedajúceho požiadavkám globalizujúceho sa sveta 21. storočia.
Kind of project:SUA Grant Agency ()
Department:Department of Social Science (FEM)
Project identification:
03-GA SPU-16
Project status:
Completed
Project start date :
01. 09. 2016
Project close date:31. 08. 2017
Number of workers in the project:
4
Number of official workers in the project:
0