Projekty

Palestínsko-európsky program odborného vzdelávania

Garant: Ing. Johana Paluchová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávania ()
Pracovisko:Centrum výskumných a vzdelávacích projektov (FEM)
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:15. 10. 2017
Dátum ukončenia projektu:14. 10. 2020
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Jana Gálová, PhD.Projektová manažérka
Ing. Johana Paluchová, PhD.Koordinátorka