Projekty

Virtual Reality as an innovative and immersive Learning tools for HEIs in Palestin

Garant: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.

Základné informácie
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní ()
Pracovisko:
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Identifikácia projektu:
585772-EPP-1-2017-1-PS-EPPKA2-CBHE-JP
Stav projektu:
Riešený
Dátum začatia projektu:
15. 10. 2017
Dátum ukončenia projektu:14. 10. 2020
Počet pracovníkov projektu:
5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0