Projekty

Virtual Reality as an innovative and immersive Learning tools for HEIs in Palestin

Garant: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávania ()
Pracovisko:Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Identifikácia projektu:585772-EPP-1-2017-1-PS-EPPKA2-CBHE-JP
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:15. 10. 2017
Dátum ukončenia projektu:14. 10. 2020
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0