Projekty

Fyzikálne vlastnosti poľnohospodárskych biologických materiálov

Garant: doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Vývoj optických metód pre meranie štruktúrnych vlastností biologických materiálov
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra fyziky (TF)
Identifikácia projektu:VEGA 1/7695/20
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2000
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2002
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0