Projects

Applied research and evaluation of landscapes, ecosystems and ecosystem services in the Slovak Republic

Supervisor: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.

Basic information   Workers      

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Hlavná téma predkladaného projektu je zameraná na aplikovaný výskum a hodnotenie krajiny, ekosystémov a vybraných ekosystémových služieb v Slovenskej republike, ich ocenenie a predikciu budúceho vývoja ako základ pre inovačné stratégie v oblasti manažmentu životného prostredia, racionálneho hospodárenia v krajine (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo) a adaptácie pôdohospodárstva na zmenu klímy.
Kind of project:OP Výskum a inovácie ()
Department:Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Project status:Rejected
Project start date :01. 06. 2017
Project close date:01. 08. 2017
Number of workers in the project:3
Number of official workers in the project:0