Projects

Assessment of the impact of global change in landscape and society and their impact on the management of sustainable development

Supervisor: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.

Basic information   Workers      

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Strategickým cieľom projektu je analýza, modelovanie a prognóza globálnych zmien krajiny a ich konfrontácia s prognózou dopadov na globálne megatrendy spoločenského rozvoja, a to s osobitným zreteľom na nasledovné megatrendy vypracované Európskou agentúrou životného prostredia (EEA) a publikované v SOER -- assessment of global megatrends (2010, novšia verzia 2015)
Kind of project:OP Výskum a inovácie ()
Department:Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Project status:Rejected
Project start date :01. 06. 2017
Project close date:01. 08. 2017
Number of workers in the project:3
Number of official workers in the project:0