Projekty

Využitie potencionálu záhradníckych plodín na zvyšovanie produkcie úžitkovej biomasy

Garant: prof. Ing. Anton Uher, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra zeleninárstva (FZKI)
Identifikácia projektu:1/7668/20
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2000
Dátum ukončenia projektu:30. 12. 2002
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0