Projekty

Konkurencieschopné obchodné modely pre vidiecke oblasti

Garant: doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Hlavným cieľom projektu COBUMORA je sledovanie úspešných konkurencieschopných obchodných modelov vo vidieckych oblastiach v rôznych európskych štátoch. Projekt podporuje myšlienku úspešnej spolupráce vo vidieckych oblastiach s cieľom založenia efektívnych hodnotových reťazcov schopných poskytovať konkurencieschopné produkty a služby, zvyšovať zamestnanosť na vidieku a ktoré sú odolné voči aktuálnym ekonomickým a klimatickým zmenám. Dôležitou inováciou v rámci projektu je hodnotenie rôznych typov horizontálnych i vertikálnych vzťahov medzi podnikmi lokalizovanými na vidieku a hodnotenie vplyvu sieťových vzťahov na rozvoj rôznych typov rozvíjajúcich sa podnikov vo vidieckych oblastiach.
Druh projektu:Horizont ()
Pracovisko:Fakulta ekonomiky a manažmentu
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2018
Dátum ukončenia projektu:01. 01. 2018
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Jana Gálová, PhD.Projektová manažérka
doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.Koordinátor