Projekty

Rozvojové stratégie pre budúce inovatívne MAS

Garant: Ing. Maroš Valach, PhD.

   
Pracovníci
   
   

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Rozvojové stratégie pre budúce inovatívne MAS".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
Ing. Norbert FlorišCIP FEŠRR, FEŠRR D-IRV ext [roč 4]+421 37 641 5081FF_2_30
Ing. Maroš Valach, PhD.
KVS FEŠRR
+421 37 641 5654
AZ_0_5
Ing. Eva Balážová, PhD.
ext FEŠRR
+421 37 641 5655
AZ_0_3
Ing. Monika Bumbalová, PhD.
KVS FEŠRR+421 37 641 5656FF_1_38
Ing. Michal Cifranič, PhD.
KVS FEŠRR
+421 37 641 5657
AZ_0_4
Ing. Monika Gubáňová, PhD.
KEP FEŠRR
+421 37 641 5610
EM_3_32
KVS FEŠRR
+421 37 641 5656
AZ_0_1

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľriešiteľ
pomocník
pozorovateľ