Projekty

Development strategies for future innovative LAGs

Garant: Ing. Maroš Valach, PhD.

Základní informace
   
      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Main project objective is to identify the similarities and differences of LEADER approach implementation in V4 countries in the programming period 2007 -- 2013 and to identify implemented changes for programming period 2014 -- 2020 with the intention to formulate suggestions and recommendations for Local Action Groups (LAGs) for LEADER implementation in order to improve development processes and cooperation in the territory.
Druh projektu:
Standard Grants STOP!!! ()
Pracoviště:Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Identifikace projektu:
21710151
Stav projektu:
Zamítnutý
Datum zahájení projektu:01. 11. 2017
Datum ukončení projektu:
31. 10. 2018
Počet pracovníků projektu:7
Počet oficiálních pracovníků projektu:
6

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Ing. Michal Cifranič, PhD.riešiteľ
Ing. Monika Gubáňová, PhD.
riešiteľ
Ing. Eva Balážová, PhD.
riešiteľ
garant
riešiteľ
riešiteľ