Projekty

Rozvojové stratégie pre budúce inovatívne MAS

Garant: Ing. Maroš Valach, PhD.

Základné informácie
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Main project objective is to identify the similarities and differences of LEADER approach implementation in V4 countries in the programming period 2007 -- 2013 and to identify implemented changes for programming period 2014 -- 2020 with the intention to formulate suggestions and recommendations for Local Action Groups (LAGs) for LEADER implementation in order to improve development processes and cooperation in the territory.
Druh projektu:
Standard Grants STOP!!! ()
Pracovisko:
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Identifikácia projektu:
21710151
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
01. 11. 2017
Dátum ukončenia projektu:
31. 10. 2018
Počet pracovníkov projektu:7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
6

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Michal Cifranič, PhD.riešiteľ
riešiteľ
Ing. Eva Balážová, PhD.
riešiteľ
garant
riešiteľ
riešiteľ