Projekty

Rozvojové stratégie pre budúce inovatívne MAS

Garant: Ing. Maroš Valach, PhD.

Základné informácie
   Pracovníci   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Main project objective is to identify the similarities and differences of LEADER approach implementation in V4 countries in the programming period 2007 -- 2013 and to identify implemented changes for programming period 2014 -- 2020 with the intention to formulate suggestions and recommendations for Local Action Groups (LAGs) for LEADER implementation in order to improve development processes and cooperation in the territory.
Druh projektu:
Standard Grants STOP!!! ()
Pracovisko:
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Identifikácia projektu:
21710151
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
01. 11. 2017
Dátum ukončenia projektu:
31. 10. 2018
Počet pracovníkov projektu:
7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
6

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
Ing. Michal Cifranič, PhD.riešiteľ
Ing. Monika Gubáňová, PhD.
riešiteľ
Ing. Eva Balážová, PhD.
riešiteľ
Ing. Maroš Valach, PhD.garant
Ing. Monika Bumbalová, PhD.
riešiteľ
riešiteľ