Projekty

Virtuálne vzdelávanie pre samosprávu

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.

Základné informácie
   Pracovníci
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
Standard Grants STOP!!! ()
Pracovisko:
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2011
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2012
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0