Projekty

Virtuálne vzdelávanie pre samosprávu

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Standard Grants STOP!!! ()
Pracovisko:Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2011
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2012
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0