Projekty

A new Network of European BioImage Analysts to advance life science imaging (NEUBIAS) -- CA15124

Garant: doc. Ing. Janka Nôžková, PhD.

Základné informácie
   Pracovníci
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
COST (European Cooperation in Science and Technology) ()
Pracovisko:Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:03. 05. 2016
Dátum ukončenia projektu:
02. 05. 2020
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0