Projekty

Mledzivo prasníc, význam a zmeny jeho zloženia

Garant: doc. Ing. Michal Rolinec, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Výsledky      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
Pracovisko:Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Identifikácia projektu:01-GA SPU-16
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 09. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 08. 2017
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0
Počet výsledkov projektu:2