Projekty

Mledzivo prasníc, význam a zmeny jeho zloženia

Garant: doc. Ing. Michal Rolinec, PhD.

Základné informácie
   Pracovníci   Výsledky
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre) ()
Pracovisko:
Katedra výživy zvierat (FAPZ)
Identifikácia projektu:
01-GA SPU-16
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 09. 2016
Dátum ukončenia projektu:
31. 08. 2017
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0
Počet výsledkov projektu:
2