Projekty

KRENAR Kreatívna ekonomika - národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly

Garant: doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.

Základní informace   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR ()
Pracoviště:Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
Identifikace projektu:APVV-0101-10
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2011
Datum ukončení projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníků projektu:4
Počet oficiálních pracovníků projektu:3

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Eva Balážová, PhD.riešiteľ
Ing. Maroš Valach, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.garant