Projekty

Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky

Garant: doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.

Základní informace   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:APVT (Agentúra na podporu vedy a techniky) - od 2006 APVV ()
Pracoviště:Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2008
Datum ukončení projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.garant