Projekty

Optimalizácia výživy a hnojenia poľnohospod. plodín makro a mikro živinami na základe rozborov pôdy a listových analýz rastlín počas vegetácie

Garant: prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.

Základní informace
   
      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
Zmluva o dielo ()
Pracoviště:
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
Identifikace projektu:
reg.č. 174/2003/SPU
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
09. 04. 2003
Datum ukončení projektu:20. 12. 2003
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0