Projekty

Princípy fiskálnej ekvivalencie vo vzťahu k preneseným kompetenciám zo štátu na obce

Garant: doc. Ing. Viera Papcunová, PhD.

Základní informace
   
Pracovníci   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2014
Datum ukončení projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:
1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
garant