Projekty

Princípy fiskálnej ekvivalencie vo vzťahu k preneseným kompetenciám zo štátu na obce

Garant: doc. Ing. Viera Papcunová, PhD.

Základné informácie
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2014
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
garant