Projekty

Zlepšovanie hygienických kritérií v produkcii syra v súde s EÚ štandardmi

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Zlepšovanie hygienických kritérií v produkcii syra v súde s EÚ štandardmi
Druh projektu:Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá ()
Pracovisko:Katedra ekonomiky (FEM)
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 05. 2017
Dátum ukončenia projektu:01. 05. 2017
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0