Projekty

Let's have fun with the business start-up

Garant: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.

Základné informácie
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá ()
Pracovisko:
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Identifikácia projektu:
2018-1-SK01-KA202-046271
Stav projektu:
Riešený
Dátum začatia projektu:
01. 10. 2018
Dátum ukončenia projektu:
30. 09. 2020
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.
projektový manažér
prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.projektový manažér
Ing. Marta Harničárová, PhD.výskumník
doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D.
výskumník