Projekty

Let's have fun with the business start-up

Garant: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.

Základné informácie
   Pracovníci
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá ()
Pracovisko:
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Identifikácia projektu:
2018-1-SK01-KA202-046271
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 10. 2018
Dátum ukončenia projektu:
30. 09. 2020
Počet pracovníkov projektu:
4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
projektový manažér
projektový manažér
Ing. Marta Harničárová, PhD.
výskumník
výskumník