Projekty

Let's have fun with the business start-up

Garant: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá ()
Pracovisko:Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Identifikácia projektu:2018-1-SK01-KA202-046271
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 10. 2018
Dátum ukončenia projektu:30. 09. 2020
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0